DATA Center (SERVER) üçün həssas kondisionerlər

  Presizion / həssas kondisionerlərin fərqli cəhətləri onların bütöv  il ərzində verilmiş dəqiq temperatur və rütubət göstəricilərinin saxlamaq imkanının olmasıdır. Eyni zamanda bu sistemlərin çox kəskin şaxtalarda (-35 dərəcəyə qədər) işləmək imkanının olmasını da xüsusi qeyd etmək lazımdır.

      Presizion / həssas kondisionerlərin filtrləri ən xırda toz hissəciklərini belə təmizləməyə qadirdirlər. Məhz bu səbəbdən qeyd edilən sistem ATS, DATA-Mərkəs, Server otaqları, muzey, laboratoriya və s. tipli sahələrə qulluq edilməsi üçün idealdır.

      Presizion / həssas kondisionerlərin məhz bu xassələri avadanlığın həm mexaniki, həm də elektron hissələrinə çox dəqiq və peşəkar texniki qulluğu / servisi şərtləndirir. Bu kondisioner sisteminin qulluq etdiyi obyektin vacibliyini nəzərə alsaq o zaman texniki qulluq işlərinin nə qədər vacib olduğun anlaşılar.  Şirkətimizin sertifikatlı və təcrübəli mütəxəssisləri bu tip avadanlıqlarınızda istənilən probleminin yaranmasının qarşısını almaqda yardımçınız olar, hər hası səbəbdən sıradan çıxmış avadanlığınızı qısa meddətdə təmir-bərpa edərlər.

Presizion/əssas kondisionerlərə texniki qulluğun reqlamenti:

 1. Çirklənmə, zədələnmə, birləşmələrin korroziyasının və etibarlılığının yoxlanılması;
 2. İdarəetmə sisteminin elektrik birləşmələrinin mexaniki etibarlılığının yoxlanılması;
 3. Ventilyatorun balansının, titrəşiminin yoxlanması;
 4. Ventilyatorun işçi səthlərinin təmizlənməsi;
 5. Ventilyatorun işçi cəryan şiddəti və gərginliyinin ölçülməsi;
 6. Hava klapanının çirkliliyinin yoxlanması, lazım olarsa təmizlənməsi;
 7. Drenaj nasosunun işinin yoxlanılması (çirklənməsi, hermetikliyi, bağlanması);
 8. Soyutma konturunun hermetikliyinin yoxlanması;
 9. Soyutma konturunun boru və izolyasiyalarının yoxlanması;
 10. Soyutma konturunun təzyiqinin ölçülməsi;
 11. Soyutma konturunun kondesasiyasının təzyiqinin yoxlanması;
 12. Soyutma konturunun yüksək və alçaq təzyiq sensorlarının yoxlanılması;
 13. Soyutma konturunun buxarlandırıcısının yoxlanması və təmizlənməsi;
 14. Soyutma konturunun istilik nizamlama ventilinin (İNV) işinin yoxlanılması;
 15. Soyuducu mayenin soyutma konturunun daxili blokuna giriş və çıxışındakı temperatur və təzyiqinin ölçülməsi;
 16. Soyutma konturunun elektromaqnit klapanının işinin yoxlanması;
 17. Buxarlandırıcıda donmanın olmamasından əmin olmaq;
 18. Soyutma konturuna freon əlavə edilməsi (ehtiyac olarsa);
 19. Çöl kondensatorun hermetikliyinin yoxlanması;
 20. Çöl kondensatorun ventilyatorunun yoxlanması;
 21. Çöl kondensatorun təmizlənməsi;
 22. Çöl kondensatorun kondensasiya Variex təzyiqinin nizamlayıcısının işinin yoxlanması;
 23. İdarəetmə sisteminin ayarlarının düzgunlüyünün, funksionallığının və həmçinin avadanlığa düzgün istismar edilməsinin yoxlanılması;
 24. İdarəetmə sisteminin kontroller və displeylərinin yoxlanması;
 25. İdarəetmə sisteminin elektron giriş siqnallarının ( sensorlar, kontrollerlər, idarəetmə parametrləri) nominal və verilənlərə uyğunluğunun yoxlanılması;
 26. Qış mövsümündə soyutma konturunun qış komplektinin (əks klapan, Lowtex klapanı, kondesasiyanın təzyiqinin nizamlayıcısının) sazlığının və iş qabiliyyətinin yoxlanması;

Bizə müraciət etməklə Siz aşağıda qeyd edilən üstünlükləri əldə edəcəksiniz:

Sifarişə operativ reaksiya

     Bizim qaynar xətt əlaqə vasitələrimizdən istifadə edərək  24/7 prinsipi ilə işləyən SİFARİŞ QƏBULU xidmətimizdən yararlana bilərsiniz. Probleminizin nədən ibarət olduğunu öyrənərək mütəxəssizlərimiz operativ şəkildə sifarişinizə reaksiya verəcəkdir.Bizim qaynar xətt əlaqə vasitələrimizdən istifadə edərək  24/7 prinsipi ilə işləyən SİFARİŞ QƏBULU xidmətimizdən yararlana bilərsiniz. Probleminizin nədən ibarət olduğunu öyrənərək mütəxəssizlərimiz operativ şəkildə sifarişinizə reaksiya verəcəkdir.

İşə məsuliyyətli yanaşma

     Mütəxəssislərimizin diqqətindən heç bir detal qaçmayacaq. Biz təkcə nasazlığın “simptomlarını” deyil, onun səbəbini  aradan qaldırırıq ki, bu da öz növbəsində problemlərin təkrar yaranmasının qarşısını alır.

İxtisaslı və təcrübəli mütəxəssislərin xidmətləri

     Bizə müraciət edərkən Siz probleminizi işin incəliklərinə bələd olan mütəxəssislərə etibar edirsiniz. Mütəmadi olaraq ixtisas artırma kurslarına cəlb edilən mütəxəssislərimiz istenilən avadanlıqlardakı  yenilik və innovasiyalardan xəbərdar olurlar və deməli daha effektiv təmir-bərpa, servis işlərini həyata keçirirlər. Keyfiyyə nəzarət bölməsinin əməkdaşları isə işlərin keyfiyyətlə görülməsi yoxlayıb  Sizə lazımı zəmanəti təqdim edirlər.

Təmir-bərpa: 

     Hər bir avadanlıq gec-tez sıradan çıxır. Bu zaman sıradan çıxmış avadanlığın ehtiyat hissə ilə təmin edilməsi və təmir işlərinin operativliyi Sizin diskomfortunuzla tərs mütənasibdir. Məhz bu tərs mütənasibliyi təmin etmək üçün CLİMASERVİCE şirkəti öz təchizat şöbəsi və təmir briqadaları ilə sərəncamınızdadır. İstənilən avadanlığın istənilən hissəsi dünyanın harasında olursa olsun gətirilməsi və təmir işlərinin yuksək keyfiyyətlə həyata keçirilməsi – məhz bu CLİMASERVİCE şirkətinin başlıca fərqləndirici xüsusiyyətidir.

Texniki qulluq (servis): 

     Növündən və təyinatından asılı olmayaraq bütün avadanlıqların istehsalçı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydadadövri texniki qulluğa ehtiyacı vardır. Vaxtlı-vaxtında göstərilən texniki qulluq işləri avadanlığın iş resursunu artırar, elektrik enerjisinə qənaət etməyə imkan verər, qəfil sıradan çıxmaları minimuma endirmiş olar ki, bu da son nəticədə nəzərdə tutulmayan xərclərdən Sizi xilas etmiş olar. CLİMASERVİCE şirkətinin ixtisaslı işçi briqadaları öz materialtexniki bazaları ilə istənilən avadanlığa texniki qulluq işlərini yüksək səviyyədə həyata keçirmək imkanlarına malikdirlər.

Uyğun qiymət

      Siz əmin ola bilərsiziniz ki, qiymətləndirmə menecərlərimizin təyin etdikləri qiymətlər tamdır və işlərin qiymətləndirilməsi zamanı müəyyən edilən məbləğdən artıq əsaslandırılmamış xərciniz çıxmayacaqdır. Biz müştərilərimizdən işlərin keyfiyyətlə görülməsi üçün  lazım olandan artıq heç nə almırıq!

    Texniki qulluq işlərini CLİMASERVİCE şirkətində sifariş verməklə Siz uzun müddət mühəndis avadanlıqlarınızla bağlı problemləri unutmuş olarsınız. Müntəzəm dövri texniki qulluq (servis) işləri Sizə avadanlığınızın vaxtından əvvəl sıradan çıxmasının qarşısını alar, qənaət etmənizi təmin edər  və avadanlığın  resursunu xeyli artırmış olar.

Avadanlıqlarınızı peşəkarlara etibar edin!