CLİMASERVİCE şirkəti işçilərini vəzifə öhdəliklərini vicdanlı və peşəkar səviyyədə yerinə yetirdiyinə görə təltif etdi.