Su təchizat sistemləri

   Yaşayış və ya qeyri-yaşayış binasını su ilə təmin etmək mürəkkəb, lakin vacib məsələdir. Nasaz  sistem diskomfort və əlavə xərc mənbəyidir.  

     Müasir su təchizat sistemləri sözsüz ki, elekronikanın tətbiqi nəticəsində daha etibarlı və effektiv olmuşdur. Lakin bu öz növbəsində qeyd edilən sistemə daha həssas və peşəkarcasına yanaşmanı şərtləndirir. Odur ki, «Climaservice» şirkətinin peşəkar mütəxəssislərinin aşağıda qeyd edilən xidmətlərindən istifadə etməklə su təchizatı sisteminizinin daha etibarlı və fasiləsiz işləməsini təmin etmiş olarsız:

 • Sistemin texniki vəziyyətinin tam diaqnostikası (qüsur aktı tərtib edilməklə).
 • Planlı texniki qulluq, nasazlıqların aradan qaldırılması, lazım gələrsə avadanlığın dəyişdirilməsi.
 • Qəza və planlı təmir işləri.
 • 24/7 prinsipi ilə qəza çağırışlarına reaksiya.

      Su təchizat sisteminə keyfiyyətli texniki qulluğun (servisin) göstərilməsi vəsait və vaxt itkisinə səbəb ola biləcək nasazlıqların əmələ gəlmə riskini xeyli azaldacaqdır. Bizə müraciət edərkən işimizin keyfiyyətindən narazı qalmayacaqsınız. Bizim mütəxəssislər ən müasir diaqnostika və texniki qulluq avadanlıqlarına, lazımi bilik və ən əsası bol təcrübəyə malikdirlər.  Bütün bu keyfiyyətlərə baxmayaraq şirkətimizin qiymət siyasəti Sizi yaxşı mənada təəcübləndirəcəkdir.

      Climaservice şirkəti su təchizat sisteminin diaqnostika və dövri texniki qulluq/servisi çərçivəsində aşağıda qeyd edilən işləri yerinə yetirir:

 • Su təchizat sisteminin avadanlıq və cihazlarına ümumi vizual baxış;
 • Birləşmə və keçidlərin yoxlanması (sıxma, kipləşdirmə və sızıntının aradan qaldırılma işləri);
 • Kompressorun sazlanması;
 • Sistemdəki təzyiqin girişdə və çıxışdakı göstəricilərinin ölçülməsi;
 • Hava klapanlarının yuyulması, çirklənmənin və borudakı çöküntünün təmizlənməsi;
 • Şəbəkədəki havanın çıxarılması;
 • Suyun tərkibinin keyfiyyətinin analizi;
 • Filtrasiya (süzmə) elementlərinin yoxlanması, lazım olarsa dəyişdirilməsi;
 • Ümumilikdə sistemin iş qabiliyyətinin yoxlanması və qiymətləndirilməsi.

     Şirkətimiz həmçinin su təchizat sisteminin ilkin vəziyyətinin əldə etməsi üçün  istənilən təmir-bərpa işlərini də həyata keçirir.

     Su təchizat sisteminizə peşəkar mütəxəssislərin köməyi ilə müntəzəm texniki qulluq edin. Peşəkar  profilaktik tədbirlər və istismara dair təlimatlandırmalar sisteminizin uzunmüddətli və etibarlı fəaliyyətinin təminatçısıdır.

Bizə müraciət etməklə Siz aşağıda qeyd edilən üstünlükləri əldə edəcəksiniz:

Sifarişə operativ reaksiya

     Bizim qaynar xətt əlaqə vasitələrimizdən istifadə edərək  24/7 prinsipi ilə işləyən SİFARİŞ QƏBULU xidmətimizdən yararlana bilərsiniz. Probleminizin nədən ibarət olduğunu öyrənərək mütəxəssizlərimiz operativ şəkildə sifarişinizə reaksiya verəcəkdir.Bizim qaynar xətt əlaqə vasitələrimizdən istifadə edərək  24/7 prinsipi ilə işləyən SİFARİŞ QƏBULU xidmətimizdən yararlana bilərsiniz. Probleminizin nədən ibarət olduğunu öyrənərək mütəxəssizlərimiz operativ şəkildə sifarişinizə reaksiya verəcəkdir.

İşə məsuliyyətli yanaşma

     Mütəxəssislərimizin diqqətindən heç bir detal qaçmayacaq. Biz təkcə nasazlığın “simptomlarını” deyil, onun səbəbini  aradan qaldırırıq ki, bu da öz növbəsində problemlərin təkrar yaranmasının qarşısını alır.

İxtisaslı və təcrübəli mütəxəssislərin xidmətləri

     Bizə müraciət edərkən Siz probleminizi işin incəliklərinə bələd olan mütəxəssislərə etibar edirsiniz. Mütəmadi olaraq ixtisas artırma kurslarına cəlb edilən mütəxəssislərimiz istenilən avadanlıqlardakı  yenilik və innovasiyalardan xəbərdar olurlar və deməli daha effektiv təmir-bərpa, servis işlərini həyata keçirirlər. Keyfiyyə nəzarət bölməsinin əməkdaşları isə işlərin keyfiyyətlə görülməsi yoxlayıb  Sizə lazımı zəmanəti təqdim edirlər.

Təmir-bərpa: 

     Hər bir avadanlıq gec-tez sıradan çıxır. Bu zaman sıradan çıxmış avadanlığın ehtiyat hissə ilə təmin edilməsi və təmir işlərinin operativliyi Sizin diskomfortunuzla tərs mütənasibdir. Məhz bu tərs mütənasibliyi təmin etmək üçün CLİMASERVİCE şirkəti öz təchizat şöbəsi və təmir briqadaları ilə sərəncamınızdadır. İstənilən avadanlığın istənilən hissəsi dünyanın harasında olursa olsun gətirilməsi və təmir işlərinin yuksək keyfiyyətlə həyata keçirilməsi – məhz bu CLİMASERVİCE şirkətinin başlıca fərqləndirici xüsusiyyətidir.

Texniki qulluq (servis): 

     Növündən və təyinatından asılı olmayaraq bütün avadanlıqların istehsalçı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydadadövri texniki qulluğa ehtiyacı vardır. Vaxtlı-vaxtında göstərilən texniki qulluq işləri avadanlığın iş resursunu artırar, elektrik enerjisinə qənaət etməyə imkan verər, qəfil sıradan çıxmaları minimuma endirmiş olar ki, bu da son nəticədə nəzərdə tutulmayan xərclərdən Sizi xilas etmiş olar. CLİMASERVİCE şirkətinin ixtisaslı işçi briqadaları öz materialtexniki bazaları ilə istənilən avadanlığa texniki qulluq işlərini yüksək səviyyədə həyata keçirmək imkanlarına malikdirlər.

Uyğun qiymət

      Siz əmin ola bilərsiziniz ki, qiymətləndirmə menecərlərimizin təyin etdikləri qiymətlər tamdır və işlərin qiymətləndirilməsi zamanı müəyyən edilən məbləğdən artıq əsaslandırılmamış xərciniz çıxmayacaqdır. Biz müştərilərimizdən işlərin keyfiyyətlə görülməsi üçün  lazım olandan artıq heç nə almırıq!

    Texniki qulluq işlərini CLİMASERVİCE şirkətində sifariş verməklə Siz uzun müddət mühəndis avadanlıqlarınızla bağlı problemləri unutmuş olarsınız. Müntəzəm dövri texniki qulluq (servis) işləri Sizə avadanlığınızın vaxtından əvvəl sıradan çıxmasının qarşısını alar, qənaət etmənizi təmin edər  və avadanlığın  resursunu xeyli artırmış olar.

Avadanlıqlarınızı peşəkarlara etibar edin!