Havalandırma sistemləri

      Havalandırma sistemi yaşayış və qeyri yaşayış sahələrində havanın tam olaraq yenilənməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.  Havalandırma sisteminin əsas vəzivəsi qapalı sahələrdə havanın temperaturunun, rütubətinin və təmizliyinin normalara uyğun saxlanmasından ibarətdir.

Havalandırma sisteminin aşağıdakı tipləri mövcuddur:

► Vurucu                          ► Sorucu                     ► Vurucu-sorucu       

Vurucu havalandırma qurğuları     

     Vurucu qurğular  - havalandırma kanallları ilə küçədən təmiz havanın iç məkana vurulması üçün nəzərdə tutulmuş guclü aqreqatlardır. Vurucu havalandırma sistemi ilə mərkəzi kondisioner sistemi arasındakı fərq demək olar ki, eyni funksiyanı daşıdığı və sistemdə oxşar modullardan istifadə edildiyi üçün çox azdır. Əsas fərq sistemlərin yerinə yetirdiyi vəzifələrdədir. Vurucu havalandırma qurğuları təmiz havanı qızdıraraq (qış mövsümündə) hava kanalları vasitəsi ilə istismar sahələrinə paylayır.       

Sorucu havalandırma qurğuları     

     Sorucu havalandırma qurğuları qapalı istismar sahəsinə girən və çıxan havanın balansını yaratmaq və çirkli, zərərli havanın çölə atılması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Sorucu qurğu  bir korpusda (sistemdə) yığılmış ventilyator, avtomatika və nizamlayıcı klapanlardan ibarətdir.         

Sorucu-vurucu havalandırma qurğuları     

     Sorucu-vurucu havalandırma qurğuları çöldən havanın qızdırma və təmizləmə imkanlarını saxlayaraq qapalı istismar sahəsinə verilməsini və işlənmiş havanın içəridən çölə atılmasını təmin edir. Sorucu-vurucu havalandırma qurğuları həmçinin sahələrdəki (basseyn, hamam və s.) havanın qurudulması üçün də istifadə edilir. İstismar xərclərinin azaldılması məqsədi ilə son zamanlar enerji geri qazanım (rekuperasiya, AHU) avadanlıqlarından geniş istifadə edilməyə başlanılmışdır.

Havalandırma sisteminə texniki qulluğun reqlamenti:

  1. Avadanlığın vizual nəzərdən keçirilməsi, birləşmələrin, düyün və sıxacların yoxlanılması;
  2. Elektrik birləşmələrinin , gərginliyin, cərəyanın yoxlanılması;
  3. Havalandırmanın elektrik hissələrinin , nizamlayıcı klapanların və arakəsmələrin yoxlanması və lazım olarsa nizamlanması; 
  4. Hava filtrlərinin vəziyyətinin yoxlanması və təmizlənməsi;
  5. Mühərrik qayışlarının vəziyyətinin yoxlanması, lazım olarsa sazlanması və dartılması;
  6. Qəza-müdafiə vasitələrinin yoxlanılması;
  7. İstilikmübadiləedicinin yoxlanılması və təmizlənməsi;
  8. Ventilyator və elektrik mühərrikinin podşibniklərinin yağlanması;
  9. Pərlərin təmizlənməsi, yoxlanılması və lazım olarsa tarazlaşdırılması;
  10. Göstəricilərin (parametrlərin) sazlanması və nizamlanması.     

     Havalandırma sistemlərinə texniki qulluq və təmir işlərində böyük təcrübəyə malik olan mütəxəssislərimiz bütün nazaslıqların aradan qaldırılması və avadanlığınızın uzun müddət etibarlı və səmərəli işləməsi üçün lazımi işlərin görülməsində Sizlərə yardımçı olacaqdırlar.  Həmçinin qiymətli təlimat və məsləhətlərimizi də Sizlərdən əsirgəməyəcəyik.

Bizə müraciət etməklə Siz aşağıda qeyd edilən üstünlükləri əldə edəcəksiniz:

Sifarişə operativ reaksiya

     Bizim qaynar xətt əlaqə vasitələrimizdən istifadə edərək  24/7 prinsipi ilə işləyən SİFARİŞ QƏBULU xidmətimizdən yararlana bilərsiniz. Probleminizin nədən ibarət olduğunu öyrənərək mütəxəssizlərimiz operativ şəkildə sifarişinizə reaksiya verəcəkdir.Bizim qaynar xətt əlaqə vasitələrimizdən istifadə edərək  24/7 prinsipi ilə işləyən SİFARİŞ QƏBULU xidmətimizdən yararlana bilərsiniz. Probleminizin nədən ibarət olduğunu öyrənərək mütəxəssizlərimiz operativ şəkildə sifarişinizə reaksiya verəcəkdir.

İşə məsuliyyətli yanaşma

     Mütəxəssislərimizin diqqətindən heç bir detal qaçmayacaq. Biz təkcə nasazlığın “simptomlarını” deyil, onun səbəbini  aradan qaldırırıq ki, bu da öz növbəsində problemlərin təkrar yaranmasının qarşısını alır.

İxtisaslı və təcrübəli mütəxəssislərin xidmətləri

     Bizə müraciət edərkən Siz probleminizi işin incəliklərinə bələd olan mütəxəssislərə etibar edirsiniz. Mütəmadi olaraq ixtisas artırma kurslarına cəlb edilən mütəxəssislərimiz istenilən avadanlıqlardakı  yenilik və innovasiyalardan xəbərdar olurlar və deməli daha effektiv təmir-bərpa, servis işlərini həyata keçirirlər. Keyfiyyə nəzarət bölməsinin əməkdaşları isə işlərin keyfiyyətlə görülməsi yoxlayıb  Sizə lazımı zəmanəti təqdim edirlər.

Təmir-bərpa: 

     Hər bir avadanlıq gec-tez sıradan çıxır. Bu zaman sıradan çıxmış avadanlığın ehtiyat hissə ilə təmin edilməsi və təmir işlərinin operativliyi Sizin diskomfortunuzla tərs mütənasibdir. Məhz bu tərs mütənasibliyi təmin etmək üçün CLİMASERVİCE şirkəti öz təchizat şöbəsi və təmir briqadaları ilə sərəncamınızdadır. İstənilən avadanlığın istənilən hissəsi dünyanın harasında olursa olsun gətirilməsi və təmir işlərinin yuksək keyfiyyətlə həyata keçirilməsi – məhz bu CLİMASERVİCE şirkətinin başlıca fərqləndirici xüsusiyyətidir.

Texniki qulluq (servis): 

     Növündən və təyinatından asılı olmayaraq bütün avadanlıqların istehsalçı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydadadövri texniki qulluğa ehtiyacı vardır. Vaxtlı-vaxtında göstərilən texniki qulluq işləri avadanlığın iş resursunu artırar, elektrik enerjisinə qənaət etməyə imkan verər, qəfil sıradan çıxmaları minimuma endirmiş olar ki, bu da son nəticədə nəzərdə tutulmayan xərclərdən Sizi xilas etmiş olar. CLİMASERVİCE şirkətinin ixtisaslı işçi briqadaları öz materialtexniki bazaları ilə istənilən avadanlığa texniki qulluq işlərini yüksək səviyyədə həyata keçirmək imkanlarına malikdirlər.

Uyğun qiymət

      Siz əmin ola bilərsiziniz ki, qiymətləndirmə menecərlərimizin təyin etdikləri qiymətlər tamdır və işlərin qiymətləndirilməsi zamanı müəyyən edilən məbləğdən artıq əsaslandırılmamış xərciniz çıxmayacaqdır. Biz müştərilərimizdən işlərin keyfiyyətlə görülməsi üçün  lazım olandan artıq heç nə almırıq!

    Texniki qulluq işlərini CLİMASERVİCE şirkətində sifariş verməklə Siz uzun müddət mühəndis avadanlıqlarınızla bağlı problemləri unutmuş olarsınız. Müntəzəm dövri texniki qulluq (servis) işləri Sizə avadanlığınızın vaxtından əvvəl sıradan çıxmasının qarşısını alar, qənaət etmənizi təmin edər  və avadanlığın  resursunu xeyli artırmış olar.

Avadanlıqlarınızı peşəkarlara etibar edin!