İnnovativ məhsul – Prana rekuperatorları!

Rekuperasiya - bu istiliyin mübadilə prosesidir. Təqdim etdiyimiz sistemdə rekuperasiya mis istilik mübadiləedici sayəsində içəridən sorulan isidilmiş (soyudulmuş) çirkli havanın bayırdan vurulan soyuq (isti) havanı isitməsi (soyutması) ilə baş verir. Digər havalandırma sistemlərindən fərqli olaraq rekuperasiyalı sorucu-vurucu havalandırma sistemi olan PRANA bütöv havalandırma qurğusu olub eyni zamanda bir neçə funksiyanı yerinə yetirir:

Beton konstruksiyaların almaz ucluqlu avadanlıqla dəlinməsi və kəsilməsi işləri yüksək texnoloji avadanlıqların istifadəsi ilə həyata keçirildiyi üçün peşəkar yanaşma tələb edir. Bu tip işlər yalnız təcrübəli mütəxəssislərin iştirakı və nəzarəti ilə həyata keçirilir. Həmçinin şirkətimizin material-texniki bazası bu tip bütün işlərin öhdəsindən gəlməyə imkan verir.