Beton konstruksiyaların almaz ucluqlu avadanlıqla dəlinməsi vəkəsilməsi işləri yüksək texnoloji avadanlıqların istifadəsi ilə həyatakeçirildiyi üçün peşəkar yanaşma tələb edir. Bu tip işlər yalnız təcrübəli mütəxəssislərin iştirakı və nəzarəti ilə həyata keçirilir. Həmçinin şirkətimizin material-texniki bazası bu tip bütün işlərinöhdəsindən gəlməyə imkan verir.